Tid:
23 september 2020 18.00 - 28 oktober 2020 21.00
Sted:
Fredrikstad
Adresse:
Sundløkkaveien 73, 1659 Torp
Kursdager:
  • Onsdag 23. september kl. 18.00 - 21.00
  • Onsdag 7. oktober kl. 18.00 - 21.00
  • Onsdag 14. oktober kl. 18.00 - 21.00
  • Mandag 19. oktober kl. 18.00 - 21.00
  • Onsdag 28. oktober kl. 18.00 - 21.00

 

Opplæringskurset PRIDE for slekt og nettverk er for deg som er eller ønsker å bli fosterforelder for et barn du kjenner eller er i slekt med.

Informasjon om kurset

Kurset skal gi deg kunnskap om og forståelse for oppgaver de fleste fosterforeldre møter. I tillegg får du kunnskap om de oppgavene som er særegne for deg som er fosterforelder til et barn du kjenner fra før.

Kurset fokuserer på:

  • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjemsarbeid, å møte barns behov
  • Å håndtere tap
  • Å gi god omsorg
  • Familien i endring, å støtte familierelasjoner
  • Barneverntjenestens arbeid med fosterhjemmene

Vi ønsker at dere gjennom kurset kommer med innspill til aktuelle temaer som opptar dere. 

Kurset, inkludert kursmateriell og servering, er gratis. 

Gi beskjed om det er spesielle hensyn som må tas i forhold til allergier. Vi vil også gjerne vite om dere har barn (inkl. alder) plassert fra slekt eller nettverk. 

Les mer om PRIDE grunnkurs for slekt og nettverk her.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten i Østfold på telefon 466 16 900 eller e-post: 
FT.Ost.Ostfold@bufetat.no.

Meld din interesse for å delta på opplæringskurs for slekt og nettverk i Fredrikstad

Obligatoriske felter er merket med *.