En blid og aktiv 7-åring som trenger et trygt og stabilt hjem på Østlandet.

Gustav er en morsom, blid og pratsom gutt det er lett å bli glad i. Han er nysgjerrig, liker å være med på aktiviteter, og er ikke redd for å prøve nye fysiske utfordringer. Gustav er også glad i å perle, tegne og pusle puslespill.

Gustav har opplevd konflikter og utrygghet, og dette gjør at han kan fort bli sint, lei seg eller frustrert. Han trenger hjelp av trygge, stabile voksne i slike situasjoner.

Hva slags fosterhjem trenger Gustav? 

Gustav trenger en fosterfamilie med to sensitive og tydelige voksne. Dere må være tålmodige – slik at dere hjelper Gustav med å håndtere følelsene sine. Han trenger også veiledning på kontakt med andre barn. Dere gir kjærlighet og omsorg i forutsigbare, forståelige rammer med struktur og faste rutiner i hverdagen.

Gustav trenger oppfølging på skolen. Samarbeid mellom fosterhjem, skole og PPT vil være viktig for å sikre god dialog om den støtten og veiledningen han trenger, både med tanke på sosiale ferdigheter og fag.

Gustav skal ha kontakt med sin biologiske familie, og det er viktig at dere som fosterhjem er støttende og omtaler kontakt med guttens familie som positivt. Dere må samarbeide godt med Gustavs familie og med andre instanser han er i kontakt med. Det er derfor ønskelig at dere bor på Østlandet, og kan stille opp med kjøring til og fra samvær.    

Gustav trenger stabilitet og ro, og det bør derfor ikke være yngre barn i familien. Familier med selvstendige eldre ungdommer kan vurderes. Dere bør helst ikke ha dyr.

Som fosterhjem for Gustav får dere:     

Lurer dere på om dere kan være de rette fosterforeldrene for Gustav?

Å være fosterhjem er en enestående mulighet til å skape trygge omgivelser for barn som trenger det. Ta kontakt med vår rådgiver i Fosterhjemstjenesten i Østfold på telefon 466 16 900 for mer informasjon.