En kreativ og aktiv 5-åring som trenger en trygg og kjærlig fosterfamilie på Østlandet.

Amanda er en blid og kontaktsøkende jente det er lett å bli glad i. Hun er nysgjerrig, har god fysisk utholdenhet og liker å være med på aktiviteter både inne og ute. Amanda er glad i å opptre, synge, danse, leke rollelek, og sykle.

Amanda har opplevd konflikter og utrygghet, og dette gjør at hun kan fort bli sint, lei seg eller frustrert. Hun trenger hjelp av trygge, stabile voksne i slike situasjoner.

Hva slags fosterhjem trenger Amanda? 

Amanda trenger en fosterfamilie med to sensitive og tydelige voksne. Dere må være tålmodige – slik at dere hjelper Amanda med å håndtere følelsene sine. Hun kan behøve veiledning på kontakt med andre barn og voksne. Dere gir kjærlighet og omsorg i forutsigbare, forståelige rammer med struktur og faste rutiner i hverdagen.

Amanda har deltidsplass i barnehage. Samarbeid mellom fosterhjem og barnehage vil være viktig for å sikre god dialog om den støtten og veiledningen jenta trenger, både med tanke på sosiale ferdigheter og lekekompetanse. I overgangen til skolestart er det viktig at dette samarbeidet videreføres.

Amanda skal ha kontakt med sin biologiske familie, og det er viktig at dere som fosterhjem er støttende og omtaler kontakt med hennes familie som positivt. Dere må samarbeide godt med Amandas familie og med andre instanser hun er i kontakt med. Det er derfor ønskelig at dere bor på Østlandet, og kan stille opp med kjøring til og fra samvær.    

Amanda trenger stabilitet og ro, og det bør derfor ikke være yngre barn i familien. Familier med selvstendige eldre ungdommer kan vurderes. Dere bør helst ikke ha dyr.

Som fosterhjem for Amanda får dere:     

  • Fosterhjemsgodtgjøring og utgiftsdekning
  • Opplæring
  • Veiledning og oppfølging av fosterforeldre
  • Forsterket økonomisk godtgjøring slik at en av fosterforeldrene kan være hjemme det første året, evt. lengre dersom Amanda har behov for det.
  • Alle fosterforeldre har rett til permisjon fra arbeidet sitt, jfr. Arbeidsmiljøloven § 12-5, i forbindelse med omsorg for et fosterbarn under 15 år. 
  • Tilbud om kurs og gruppeveiledning gjennom fosterhjemtjenesten.  

Lurer dere på om dere kan være de rette fosterforeldrene for Amanda?

Å være fosterhjem er en enestående mulighet til å skape trygge omgivelser for barn som trenger det. Ta kontakt med vår rådgiver i Fosterhjemstjenesten i Østfold på telefon 466 16 900 for mer informasjon.