Hva innebærer tilsyn i fosterhjem?

Alle barn bosatt i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en person som har tilsyn og kontrollerer om barnet har det bra. 

Det å bo i fosterhjem innebærer at barnet har flyttet fra sine foreldre og inn i annet privat hjem. I et privat hjem er det begrensede muligheter for åpenhet og innsyn i hvordan barn har det. Noen barn kan av og til oppleve at det er vanskelig å snakke med fosterforeldrene om hvordan de har det.

Tilsynspersonen må ha personlige egenskaper og

  • evne å snakke med barn og ta det barnet sier på alvor
  • kunne kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet
  • kunne sikre at barneverntjenesten blir informert om rettsikkerheten til barnet blir eller ikke blir ivaretatt

Kommunen fosterhjemmet bor i har ansvar for å lære opp personer som skal føre tilsyn i fosterhjem.

Opplæring av tilsynspersoner er viktig for å sikre et forsvarlig tilsyn og oppnå målet med økt profesjonalisering.

Det anbefales at alle tilsynspersoner får opplæring før første tilsynsoppdrag.

Se veilederen Tilsyn med barn i fosterhjem, 02/2015

Grunnopplæringskurs - tilsyn med barn i fosterhjem 

Målgruppe:

Personer som har tilsynsoppdrag for barn i fosterhjem i regi av Oslo kommune. Personer som ønsker å tilby seg å være tilsynspersoner for Oslo kommune.


Grunnopplæringen omfatter følgende kjerneområder:

  • Fosterhjemskommunenes ansvar for tilsyn
  • Barneverntjenestens ansvar, rolle og oppgaver for barn bosatt i fosterhjem
  • Tilsynspersonens ansvar, rolle og oppgave for barn bosatt i fosterhjem
  • Samtaler med barn i krevende livssituasjoner
  • Barnets rettigheter
  • Kunnskap om omsorgssvikt
  • Rapportskriving

Praktisk informasjon:

Kurset er kostnadsfritt for deltageren og avholdes en gang hvert halvår over to ettermiddager.

Kursdatoer i 2020:

Kurs for deg som vil være tilsynsperson for barn i fosterhjem 12.-13. mars 2020

Kurset holdes i Barne- og familieetatens lokaler i Munchs gate 5 B, 0130 Oslo.

 

Se brosjyre om det å være tilsynsperson