Veiledningsgrupper for fosterforeldre som har barn fra Oslo.

Veiledningsgruppene har som mål å bidra til at fosterforeldre opparbeider større trygghet og innsikt i rollen som fosterforeldre.

Tidspunkt

  • Veiledningen foregår månedlig på tirsdager og torsdager klokken 18.00 - 20.30

Å møte andre fosterforeldre gir stort utbytte

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere har vært entydig positive: De har hatt stort utbytte av å møte andre fosterforeldre, slik at de kan dele gleder, erfaringer og utfordringer som fosterforeldreoppgaven byr på.

Hensikten med veiledning er å styrke fosterforeldre i å utøve den daglige omsorgen for fosterbarnet.  

Mye av det som fosterforeldre snakker med naboer og venner om vedrørende egne barn, kan de av hensyn til taushetsplikten ikke snakke om når det gjelder fosterbarnet. Derfor er det godt å kunne ta dette opp med en veileder og diskutere problemstillinger i en lukket gruppe.

Trygg base

Veiledningen bygger på G. Schoefields modell for veiledning av fosterforeldre "Trygg base". Denne modellen består av 5 omsorgsdimensjoner / utviklingsområder. I gruppeveiledningen går vi systematisk gjennom disse områdene og koble dem opp til de utfordringene fosterfamiliene opplever:

  1. Å være tilgjengelig – hjelpe barn til å kjenne tillit.
  2. Å gi sensitive gjensvar – hjelpe barn til å håndtere og regulere følelser og atferd.
  3. Å godta barnet – bygge selvfølelse.
  4. Å gi samarbeidsinnstilt omsorg – hjelpe barnet til å kjenne at det mestrer.
  5. Å fremme familiemedlemskap – å hjelpe barnet å høre til.

Påmelding

Ta kontakt med barneverntjenesten du er tilknyttet. Påmelding skjer ved at barneverntjenesten sender søknad til fosterhjemstjenesten.

Har du spørsmål om gruppeveiledningen?

Kontakt Anne Sem Kvernevik på e-post eller telefon  480 16 839,