Tid:
05 november 2020 09.00 - 06 november 2020 15.30
Sted:
Oslo
Adresse:
Hotell Scandic St.Olavs plass
Kursdager:
  • Torsdag 5. november 2020, kl 9-15
  • Fredag 6. november 2020, kl 9-15

PRIDE slekt og nettverkskurs er et opplæringsprogram for familie som er eller skal bli fosterhjem for barn i slekt eller nettverk. I tillegg kan kurset være aktuelt for andre familier, hvor det er avklart at de skal være fosterhjem for et spesielt barn.

Innhold:

Kurset er utviklet for å gi kunnskap om, og forståelse for de oppgavene de fleste fosterforeldre møter og for de spesielle oppgavene fosterforeldre i slekt og nettverk møter.

Omfang:

Kurset varer over to hele arbeidsdager. Vi setter maks antall deltagere til 25 stk.

Undervisningsformen består av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, filmer og øvelser.

Påmelding

Påmelding gjøres ved at kontaktperson i bydelen melder på familien til fosterhjemtjenesten. Ved påmelding forplikter man å delta på begge dagene.

Kurset er gratis, og du får kursmateriell og bevertning. Familier som har lengre enn en times reisevei kan få dekket overnatting av barneverntjenesten.

 

Har du spørsmål om kurset?

Ta kontakt på telefon 23 42 80 09 eller send en e-post til fosterhjemstjenesten@bfe.oslo.kommune.no