Tid:
21 oktober 2021 09:00 - 22 oktober 2021 16:00
Sted:
Oslo
Adresse:
Thon hotell Slottsparken
Kursdager:
  • Torsdag 21. oktober, kl 09.00 - 16.00
  • Fredag 22. oktober, kl 09.00 - 16.00

PRIDE slekt og nettverkskurs er et opplæringsprogram for familie som er eller skal bli fosterhjem for barn i slekt eller nettverk. I tillegg kan kurset være aktuelt for andre familier, hvor det er avklart at de skal være fosterhjem for et spesielt barn.

Innhold:

Barne- og familieetaten ved Enhet for fosterhjemsveiledning, opplæring og støtte ønsker velkommen til to dagers kurs for nye fosterforeldre som er i slekt eller nettverket til barnet.

Kurset er utviklet for å gi kunnskap om, og forståelse for de oppgavene de fleste fosterforeldre møter og for de spesielle oppgavene fosterforeldre i slekt og nettverk møter.

Kursholdere: Heidi Christin Fjellberg og Dorrit Ødegård. Kursholderne er veiledere for fosterhjem med mangeårig erfaring fra arbeid med og omsorg for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt og flyttet i fosterhjem.

Omfang:

Kurset varer over to hele arbeidsdager. Vi setter maks antall deltagere til 25 stk.

Undervisningsformen består av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, filmer og øvelser.

Påmelding

Påmelding: dorrit.odegard@bfe.oslo.kommune.no. Ved påmelding forplikter man å delta på begge dagene.

Kurset er gratis, og du får kursmateriell og bevertning. Familier som har lengre enn en times reisevei kan få dekket overnatting av barneverntjenesten.

Har du spørsmål om kurset?

Spørsmål om kurset kan sendes til samme e-postadresse, eller kursledere kan kontaktes på telefon: 906 80 567/ 93422535

Det tas forbehold om tilstrekkelig påmeldte deltagere.