Tid:
19 februar 2021 18.00 - 17 april 2021 18.00
Sted:
Hotell Scandic St. Olavs plass
Kursdager:
  • Fredag 19. februar kl. 18.00 – 21.00 og lørdag 20. februar kl. 09.00 – 18.00  
  • Fredag 19. mars kl. 18.00 – 21.00 og lørdag 20. mars kl. 09.00 – 18.00 
  • Fredag 16. april kl. 18.00 – 21.00 og lørdag 17. april kl. 09.00 – 18.00

            

PRIDE er et opplæringsprogram som gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Alle som skal bli fosterforeldre bør gjennomføre PRIDE-grunnopplæring.

Før du/dere kan delta på PRIDE grunnopplæring vil to av oss fra Fosterhjemstjenesten komme på hjemmebesøk. Dette gjør vi for å kartlegge forventninger og rammer rundt det å være fosterhjem.

Det er en forutsetning at du/dere deltar på alle samlingene dersom dere ønsker å bli fosterforeldre.

Kurset er gratis, og du får kursmateriell og bevertning. Familier som har lengre enn en times reisevei får dekket overnatting.

Påmelding

Påmelding skjer i samarbeid med Fosterhjemstjenesten etter førstegangssamtalen med familien.

Har du spørsmål om kurset?

Ta kontakt på telefon 23 42 80 09 eller send oss en e-post.