Tid:
27 januar 2021 09.00 - 28 januar 2021 16.00
Sted:
Scandic Hotell St Olav, Oslo
Adresse:
St Olavs plass
Kursdager:
  • Onsdag 27. januar Kl. 0900-1600
  • Torsdag 28. januar kl 09.00-16.00

Å dele på foreldreskapet og støtte barnets tilhørighet til flere familier er en del av det å være fosterhjem. På dette kurset har vi fokus på hvorfor barn trenger å ha kontakt med sin familie, hvilke muligheter og utfordringer det kan føre til, og hvordan støtte- og snakke med barnet før og etter kontakt- og samvær.

  • Kurset passer for fosterhjem hvor barnet har flyttet inn eller hvor innflytting er nært forestående.
  • Kurset egner seg best for fosterforeldre der barnet har eller skal ha samvær -og/eller kontakt med sin opprinnelsesfamilie, søsken eller andre de definerer som sin familie.
  • Kurset er gratis.

Kursets innhold

Tema 1: Barns rett til kontakt og samvær med sin familie

Tema 2: Kontakt og samvær til barnets beste

Tema 3: Å støtte barnet før og etter kontakt og samvær

Tema 4: Kontakt på sosiale medier. Hvordan ivareta fosterhjemmets egne barn.

Praktiske opplysninger

Kurset består av to kursdager. Familiene må delta fullt ut alle dagene.

Det serveres lunsj og forfriskninger

Påmelding

Fortløpende påmelding til: fosterhjemstjensten@bfe.oslo.kommune.no

NB: oppgi deltagernes navn, adresse, telefonnummer, mail og ansvarlig saksbehandler/bydel.

Kurset er gratis. Lunsj er inkludert. Det vil bli utdelt kursmateriell

Ønsker du mer informasjon? 

Kontakt Fosterhjemstjenesten i Oslo på telefon 23428009 eller e-post

 Spørsmål kan rettes til kursleder Anne Sem Kvernevik på tlf 23428009