Tid:
10 mars 2021 09.00 - 11 mars 2021 16.00
Sted:
Hotell Scandic St.Olavs plass
Kursdager:
  • Onsdag 10. mars kl. 09.00 - 16.00
  • Torsdag 11. mars kl. 09.00 - 16.00

Mange fosterforeldre har barn som er traumatisert. Dette kan gi seg utslag i at barna har følelsesuttrykk og atferd som kan være utfordrende å forstå og møte.

Temaer som blir tatt opp på kurset:

  • Hva er og hvordan kan vi møte traumer?
  • Hvordan kan vi forstå barnets følelsesuttrykk og væremåte i lys av det barnet har opplevd?
  • Regulering som nøkkelbegrep

Kurset blir lagt opp som undervisning og drøfting.

Kurset passer for de som er fosterforeldre. Det er plass til inntil to saksbehandlere.

Påmelding

Påmelding og eventuelle spørsmål kan rettes til fosterhjemstjenesten:

NB: oppgi deltagernes navn, adresse, telefonnummer, mail og ansvarlig saksbehandler/bydel.

Kurset er gratis. Lunsj er inkludert. Det vil bli utdelt kursmateriell.