Tid:
29 april 2021 09.00 - 30 april 2021 16.00
Sted:
Hotell Scandic St. Olavs plass
Kursdager:
  • Torsdag 29. april kl. 09.00 til 16.00
  • Fredag 30. april kl. 09.00 til 16.00

PRIDE slekt og nettverk gir deg forståelse for oppgaver de fleste fosterforeldre møter. I tillegg får du kunnskap om de oppgavene som er særegne for deg som er fosterforelder til et barn du kjenner fra før.

PRIDE grunnkurs for slekt og nettverk er for deg som allerede har tatt imot et barn du kjenner fra før og er godkjent av den lokale barneverntjenesten

Kurset fokuserer på

  • Barns behov for en trygg base
  • Bearbeiding av sorg
  • God omsorg for andres barn
  • Familiesamarbeid og endring i familiestruktur
  • Det offentliges rolle i fosterhjemsarbeidet

Gjennomføring

Kurset består av to samlinger på dagtid (fredag og lørdag), med maksimalt 20 personer per kurs. Undervisningen foregår som forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, filmvisning og øvelser.

Deltakerne får kursmateriell og bevertning under oppholdet. Kurs og kursmateriell betales av Barne- og familieetaten. Transport og eventuelle overnattingskostnader (inkludert forkost og middag) betales av den aktuelle bydelen. 

Påmelding

Ta kontakt med saksbehandler i bydelen din. Det er sakbehandleren som melder deg på kurs. Ved påmelding forplikter du deg til å delta på alle samlingene.

Kontakt

Ta kontakt på telefon 23 42 80 09 eller send oss en epost