Tid:
02 oktober 2020 18.00 - 28 november 2020 18.00
Sted:
Hotell Scandic St. Olavs plass
Kursdager:
  • Fredag 02. oktober kl.18.00 – 21.00 og lørdag 03. oktober kl. 09.00 – 18.00
  • Fredag 30. oktober kl. 18.00 – 21.00 og lørdag 31. oktober kl. 09.00 – 18.00
  • Fredag 27. november kl. 18.00 – 21.00 og lørdag 28. november kl. 09.00 – 18.00

PRIDE er et opplæringsprogram som gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Alle som skal bli fosterforeldre bør gjennomføre PRIDE-grunnopplæring.

Før du/dere kan delta på PRIDE grunnopplæring vil to av oss fra Fosterhjemstjenesten komme på hjemmebesøk. Dette gjør vi for å kartlegge forventninger og rammer rundt det å være fosterhjem.

Det er en forutsetning at du/dere deltar på alle samlingene dersom dere ønsker å bli fosterforeldre.

Kurset er gratis, og du får kursmateriell og bevertning. Familier som har lengre enn en times reisevei får dekket overnatting.

Påmelding

Påmelding skjer i samarbeid med Fosterhjemstjenesten etter førstegangssamtalen med familien.

Har du spørsmål om kurset?

Ta kontakt på telefon 23 42 80 09 eller send oss en e-post.