Tid:
11 november 2021 09:00 - 15:30
Sted:
På hotell sentralt i Oslo sentrum. Nærmere informasjon vil bli sendt ut til de påmeldte. Ved få påmeldte, eller endring i koronarestriksjoner for Oslo, kan kurset bli avlyst eller endret til webinar.

Læringsmål for kurset er:

  • Kunnskap om hvordan voksnes rusbruk påvirker barns helse og utvikling, i svangerskapet og i barndommen.
  • Hvilke omsorgsbehov barn kan ha når de har vært utsatt for voksnes skadelige rusbruk, og hvordan man som fosterhjem kan gi tilpasset støtte og omsorg.
  • Samarbeid med foreldre som er preget av skadelig rusbruk.

Kursledere:

  • Anne Sem Kvernevik, klinisk barnevernspedagog og veileder
  • Kjersti Margrethe Botten, barnevernspedagog og veileder

Begge har mangeårig erfaring med veiledning til fosterhjem, og arbeid med barn og familier der voksnes skadelige rusbruk er tema. 

Målgruppe

Fosterforeldre med omsorg for barn som har vært utsatt for voksnes skadelige rusbruk. Kurset er først og fremst forbeholdt fosterforeldre, men noen plasser er åpne for kontaktpersoner.

Påmelding

Påmelding og eventuelle spørsmål kan rettes til Barne- og Familieetaten ved Enhet for fosterhjemsveiledning, -opplæring og –støtte (EFOS):

NB: Oppgi deltagerens navn, mailadresse og telefonnummer, samt navn på kontaktperson i barneverntjenesten og navn på bydel. Det vil bli sendt ut bekreftelse på kursplass.

Kurset er gratis. Lunsj er inkludert. Det vil bli utdelt kursmateriell.