Tid:
22 april 2021 10.00 - 23 april 2021 15.00
Sted:
Barne- og familieetatens lokaler, Oslo
Adresse:
Munchs gate 5 B, 0130 Oslo
Kursdager:
 • Torsdag 22. april kl. 10.00 - 15.00
 • Fredag 23. april kl. 10 - 15.00

Hva innebærer tilsyn i fosterhjem?

Alle barn bosatt i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en person som har tilsyn og kontrollerer om barnet har det bra.

Det å bo i fosterhjem innebærer at barnet har flyttet fra sine foreldre og inn i annet privat hjem. I et privat hjem er det begrensede muligheter for åpenhet og innsyn i hvordan barn har det. Noen barn kan av og til oppleve at det er vanskelig å snakke med fosterforeldrene om hvordan de har det.

Tilsynspersonen må ha personlige egenskaper og

 • evne å snakke med barn og ta det barnet sier på alvor
 • kunne kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet
 • kunne sikre at barneverntjenesten blir informert om rettsikkerheten til barnet blir eller ikke blir ivaretatt

Kommunen fosterhjemmet bor i har ansvar for å lære opp personer som skal føre tilsyn i fosterhjem.

Opplæring av tilsynspersoner er viktig for å sikre et forsvarlig tilsyn og oppnå målet med økt profesjonalisering.

Det anbefales at alle tilsynspersoner får opplæring før første tilsynsoppdrag.

Se veilederen Tilsyn med barn i fosterhjem

Grunnopplæringskurs - tilsyn med barn i fosterhjem 

Målgruppe:

 • Personer som har tilsynsoppdrag for barn i fosterhjem i regi av Oslo kommune. 
 • Personer som ønsker å tilby seg å være tilsynspersoner for Oslo kommune.

Grunnopplæringen omfatter følgende kjerneområder:

 • Fosterhjemskommunenes ansvar for tilsyn
 • Barneverntjenestens ansvar, rolle og oppgaver for barn bosatt i fosterhjem
 • Tilsynspersonens ansvar, rolle og oppgave for barn bosatt i fosterhjem
 • Samtaler med barn i krevende livssituasjoner
 • Barnets rettigheter
 • Kunnskap om omsorgssvikt
 • Rapportskriving

Praktisk informasjon:

Kurset er kostnadsfritt for deltageren og avholdes en gang hvert halvår.

Kurset holdes i Barne- og familieetatens lokaler i Munchs gate 5 B, 0130 Oslo.

Påmelding

For påmelding eller mer informasjon, send oss en e-post eller ring på telefon 23 42 80 09 

Se brosjyre om det å være tilsynsperson