Dato Tittel Sted
Utsatt til høsten 2020 Scandic St. Olavs plass
06.sep Hotell Scandic St. Olavs plass
11.okt Hotell Scandic St. Olavs plass
12.nov Scandic St. Olavs plass
14.nov Hotell Scandic St. Olavs plass
24.jan Hotell Scandic St. Olavs plass
20.mar Hotell Scandic St. Olavs plass
07.mai Hotell Scandic St. Olavs plass