Dato Tittel Sted
04.sep Hotell Scandic St. Olavs plass
02.okt Hotell Scandic St. Olavs plass
29.okt Barne- og familieetatens lokaler, Oslo
03.nov Scandic St. Olavs plass
05.nov Oslo