Dato Tittel Sted
06.sep Hotell Scandic St. Olavs plass
08.okt Barne- og familieetatens lokaler, Oslo
11.okt Hotell Scandic St. Olavs plass
23.okt Scandic St. Olavs plass
11.nov Scandic St. Olavs plass
14.nov Hotell Scandic St. Olavs plass