Dato Tittel Sted
Utsatt til høsten 2020 Scandic St. Olavs plass
24.jan Hotell Scandic St. Olavs plass
12.mar Barne- og familieetatens lokaler, Oslo
20.mar Hotell Scandic St. Olavs plass
07.mai Hotell Scandic St. Olavs plass
04.sep Hotell Scandic St. Olavs plass
02.okt Hotell Scandic St. Olavs plass