Til deg som er glad i barn og har en flerkulturell bakgrunn!

Du med flerkulturell bakgrunn har erfaring med å leve i krysningspunktet mellom ulike kulturer. Det betyr at du er integrert i det norske samfunnet, samtidig som du også har en annen språklig, kulturell og eventuell religiøs tilhørighet.

Denne kunnskapen kan gi deg gode forutsetninger for å gi omsorg til et barn med lignende bakgrunn.

Informasjon på flere språk om det å være fosterforeldre med flerkulturell bakgrunn: