I tillegg til fosterhjem for barn og ungdom, er det behov for noe "midt i mellom". Vi kaller det hybelfamilier.

Har du en hybel å leie ut? Og kan du i tillegg tenke deg å være en ressurs for den unge som skal bo der?

Vi vil gjerne bli kjent med flere hybelfamilier i Oslo.

Hybelfamilier er for ungdom som ikke trenger et fosterhjem, men som likevel trenger hjelp på ett eller flere områder:

  • tilgjengelige voksenpersoner som praktiske rådgivere når det gjelder bolig
  • psykiske støttespillere og for å unngå ensomhet
  • økonomistyring
  • lekselesing
  • å komme i gang om morgenen
  • matlaging.

Hybelfamilie er ikke et tiltak som gir full omsorg slik som fosterhjem og institusjon. At en ungdom flytter til hybelfamilie forutsetter tillatelse fra den som har omsorgsansvaret og motivasjon fra den unge. Tiltaket forutsetter også at den unge er moden nok til å kunne klare en tilværelse uten kontroll eller mye hjelp i praktiske og sosiale ferdigheter.

Erfaringene med ungdommer i hybelfamilie er svært gode. Ungdommene vokser på å få en slik mulighet til selvstendig tilværelse. Noen ganger knyttes det spesielt god kontakt som varer mye lenger enn boforholdet.

Hverdagen som hybelfamilie

Hybelfamilien og den unge som bor der samarbeider med en barnevernkonsulent. Behovet for oppfølging varierer fra ungdom til ungdom. I noen tilfeller dreier det seg kun om praktisk støtte og tilbud om kontakt. I andre tilfeller er hybeltilbudet mer likt fosterhjem, der den unge får et rom eller en avgrenset del av huset å bo i og hvor hybelfamiliens omsorg og ansvar grenser opp mot det en ordinær fosterfamilie har.

Les mer om hybelfamilier.

Oppfølging fra barnevernet og kontrakt

Når en ungdom har fått tilbud om å bo hos en hybelfamilie er det barneverntjenesten i den aktuelle bydelen som er ansvarlig for oppfølgingen av ungdommen og veiledningen av hybelfamilien.

Hybelfamilien og bydelsbarnevernet skriver en avtale.

Kostnader

Det er bydelen som skal betale tiltaket, eventuelt sammen med ungdommen dersom han eller hun har inntekter.

Vil du ha mer informasjon om det å være hybelfamilie?

Ta kontakt på telefon 23 42 80 09.

Du kan også sende en epost til Fosterhjemstjenesten i Oslo