Her finner du oversikt over de ulike medarbeiderne i Fosterhjemstjenesten til Bufetat, region nord. 

Ansatte i fosterhjemstjenesten

Enhet fosterhjemstjenesten

Fosterhjemstjenesten har lokasjoner i Tromsø, Bodø, Finnsnes, Harstad, Sortland, Sandnessjøen, Hammerfest og Vadsø. 

Enhetsleder 

Merkantil tjeneste

Avdeling formidling og oppfølging

Avdelingen følger opp, og formidler fosterhjem til kommunene. 

Avdelingsleder 

Rådgivere 

Avdeling rekruttering

Her er de om arbeider med rekruttering av fosterhjem i Nordland, Troms og Finnmark. 

Avdelingsleder 

Rådgivere