Sander er en aktiv gutt i lek, med springing, kryping og åling. Han liker å holde på med aktiviteter så lenge det er voksne som støtter og veileder han i leken/aktiviteten.

Sander er en blid og pratsom gutt som også har vansker med følelser og tanker.

Hva slags fosterhjem trenger Sander

Fosterhjemmet må bestå av to voksne som kan være til stede og bistå Sander i hverdagen. Han trenger en voksen som kan være med han i aktiviteter både fysisk og i leksesituasjoner. Det kan gjerne være en aktiv familie som kan gi Sander erfaringer på områder som han ikke har deltatt på tidligere. Sander har behov for trygge og tålmodige fosterforeldre som ser han og møter han på de behovene han har.

Han er glad i dyr, men det bør helst ikke bo dyr i huset. Hvis fosterfamilien har dyr, så er det viktig at de er klar over at Sander trenger tett veiledning og tilsyn når han er sammen med dyrene.

Det bør ikke være jevnaldrende eller yngre barn i hjemmet. Sander er en gutt med mye uro i seg. Han har mye følelser, og tanker rundt sin egen situasjon. Han har behov for noen som har tid og tålmodighet til å snakke med ham.

Det skal være kontakt med biologisk familie etter plassering i fosterhjem.

Som fosterhjem får du

Den første tiden etter plassering vil det være nødvendig med frikjøp av begge fosterforelderene, for så å redusere frikjøp etter hvert som ting har gått seg til. Fosterforldrene må være positive til å motta veiledning etter plassering av Sander.

Vil du vite mer om det å være fosterhjem?

Å være fosterhjem er en enestående mulighet til å skape trygge omgivelser for barn som trenger det.

Ta kontakt med Marianne Haugen på telefon 466 15 337 eller e-post marianne.kristine.haugen@bufetat.no