Tid:
Januar 2021
Sted:
Tromsø
Adresse:
Kommer senere
Kursdager:
  • 1. samling - uke 2
  • 2. samling - uke 6
  • 3. samling - uke 11

I januar 2021 starter vi et nytt opplæringskurs for alle som kan tenke seg å bli fosterhjem. Kurset gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Kurset er uforpliktende, men alle som skal bli fosterforeldre må gjennomføre kurset som heter PRIDE-grunnopplæring. 

Hjemmebesøk

Før du/dere kan delta på PRIDE grunnopplæring vil vi fra Fosterhjemstjenesten komme på hjemmebesøk. Dette gjør vi for å kartlegge forventninger og rammer rundt det å være fosterhjem.

Det er en forutsetning at du/dere deltar på alle  tre samlingene dersom dere ønsker å bli fosterforeldre. Kurset er gratis, og du får kursmateriell og bevertning. Familier som har lengre enn to timers reisevei får dekket overnatting.

Dato for kurssamlingene

  • 1. samling - 16.-17. januar
  • 2. samling - 13.-14. februar
  • 3. samling - 20.-21. mars

Påmelding

Bruk skjema nedenfor for å melde deg/dere på kurset.

Kontaktinformasjon

Informasjon om kursholdere blir publisert nærmere kursstart. I mellomtiden ta kontakt med Fosterhjemstjenesten Nprd-Norge, hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon, på fosterhjemstjenesten.i.tromso@bufetat.no eller telefon 466 15 430.

Jeg er interessert i PRIDE-grunnkurs

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*