Tid:
27 oktober 2021 09:00 - 03 november 2021 15:00
Sted:
Digitalt kurs
Kursdager:
 • Onsdag 27. oktober kl. 09.00-15.00
 • Torsdag 28. oktober kl. 09.00-15.00
 • Onsdag 3. november kl. 09.00-15.00

I kurset er det lagt vekt på å skape forståelse for det unike og spesielle i det å være fosterfamilie for barn eller ungdom fra familie eller nettverk. Det legges vekt på hva det kan kreves av omsorgspersonene i forhold til omstilling, og nødvendigheten av å arbeide med egne utfordringer i samspill og samarbeid. 

Videre legges vekt på ivaretakelse av seg selv og egne barn. Det siste en viktig forutsetning for at hjemmet skal bli en trygg og stabil base for barnet/ungdommen.

Tema på kurset

Kurset gjennomføres digitalt over tre dager, der følgende temaer dekkes:

 • Introduksjon til PRIDE for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk. 
 • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem.
 • Å møte barns behov for en trygg base.
 • Å håndtere tap og sorg.
 • Å gi god omsorg.
 • Å støtte familierelasjoner (barns kulturelle rettigheter).
 • Familien i endring.
 • Barneverntjenestens arbeid med fosterhjemmene.

Målgruppe

Målgruppen for kurset, er fosterhjem fra familie eller nære nettverk hvor barnet eller ungdommen har flyttet inn eller hvor innflytting er nært forestående.   

Formålet med kurset

I kurset vil vi gå inn i viktige tema rundt det å være fosterhjem, gi generell informasjon om hjelpeapparatet samt om lovverk og avtaler som gjelder for fosterhjemsomsorg. I tillegg vil vi komme inn på temaer som er særegne for fosterhjem som er i familie eller nært nettverk med barnet og/eller kjenner barnet fra før.

Kursansvarlige

Svein K. Bergstad og Anne-Grethe Hanssen

Påmelding 

Påmeldingsfrist 11. oktober.

Ønsker du å vite mer? 

Ta kontakt med kursansvarlige via e-post fosterhjemtjenesten.region.nord@bufetat.no

Meld din interesse for grunnopplæring for fosterhjem i familie og nære nettverk

Obligatoriske felter er merket med *.