Tid:
10 mars 2021 09:00 - 15 mars 2021 16:00
Sted:
Nettmøte
Kursdager:
  • 10. - 11. mars 2021, kl.09:00-16:00 (med pauser)
  • 15. mars 2021, kl.09:16:00 (med pauser)

Fosterhjemstjenesten Nord-Norge arrangerer nettbasert PRIDE-opplæring for familie og nære nettverk. Kurset passer for de som allerede er fosterhjem for barn ifra familie/nettverk, eller som er aktuelle for å bli dette.

Kurset er aktuelt for familier fra Nordland, Troms og Finnmark.

Kurset vil foregå på dagtid på Teams i tidsrommet 10.-11. og 15 mars 2021, Kurset som helhet er på 15 timer fordelt på de tre dagene.

Innholdet i kurset

Kurset inneholder følgende tema

  1. Introduksjon til fosterhjemsomsorgen
  2. Lovgrunnlag og rammer
  3. Å møte barns behov for trygghet
  4. Å handtere tap
  5. Å gi god omsorg
  6. Å støtte familierelasjonene
  7. Familien i endring
  8. Barneverntjenestens oppfølging

Deltakerne vil i forkant av kursoppstart få en opplæring/veiledning i hvordan delta på kurs via Teams.

Påmelding

Påmelding skjer via påmeldingsskjema nedenfor eller på e-post til svein.bergstad@bufetat.no innen 5. mars. E-posten må inneholde navn, mobilnummer og e-post adresse.

Kursledere

Ønsker dere mer informasjon eller har spørsmål, ta kontakt med kursledere:

Kurs - 1 deltaker

Obligatoriske felter er merket med *.