Tid:
Oppstart våren 2021
Sted:
Kristiansand
Kursdager:

 

 

Har du flerkulturell bakgrunn og lyst til å være fosterhjem for et barn som trenger deg? For å ivareta barns kulturelle tilhørighet, oppfordrer vi flerkulturelle familier til å ta kontakt med oss. 

For at du skal kunne vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg tilbyr vi et opplæringsprogram. Denne grunnopplæringen heter PRIDE. Ønsker du å melde din interesse for opplæringsprogrammet hører vi gjerne fra deg.

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får tilbud om å delta på et opplæringsprogram. Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta i mot fosterbarn.

Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst.

Opplæringen er uforpliktende og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen før opplæringen er ferdig.

Opplæringsprogrammet er gratis. Bufetat dekker måltider og opphold i forbindelse med hotellsamlingene. Reisekostnader og parkering dekkes av den enkelte.

Meld interesse

Meld din interesse for opplæringsprogrammet i skjemaet nederst på siden, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg for å avtale en samtale om prosessen videre. Hvis tidspunkt for opplæringsprogrammet ikke passer, ta kontakt med oss for å se på andre muligheter.

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder. 

Kursledere

  • Trine Finsådal-Kristensen
  • Mona Eieland Ording, fosterhjemsrådgiver 

Informasjon 

Dersom du ønsker mer informasjon kan du sende e-post til Mona.EielandOrding@bufetat.no

Meld din interesse for å delta i opplæringsprogrammet PRIDE

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*