Tid:
07 november 2020 10.30 - 08 november 2020 14.00
Sted:
Scandic Hafjell, Øyer
Adresse:
Hundervegen 1, 2636 Øyer
Kursdager:

Kurset går over to dager og inkluderer overnatting.

  • Lørdag 7. november (oppstart kl. 10.30)
  • Søndag 8. november (avsluttes med lunsj)

Dette videreopplæringskurset passer godt for fosterforeldre som ønsker mer kunnskap om traumereaksjoner hos fosterbarn.

Mål med kurset

De fleste barn og ungdom som flytter i fosterhjem har over lang tid hatt et hverdagsliv preget av kronisk stress. De har i tillegg manglet stabile voksne som var tilgjengelige for dem. Noen har også vært utsatt for vold og overgrep.

Med dette videropplæringskurset vil vi gi tips og kunnskap om hvordan fosterforeldre konkret kan arbeide for å bygge og reparere den traumatiserte hjernen – og gi traumebevisst omsorg.

Kurset er gratis.

Vi tar forbehold om at kurset kan bli fullbooket. Fosterhjemstjenesten forbeholder seg retten til å foreta en prioritering av deltakere til kurset.

Ønsker du mer informasjon?

Har du spørsmål om kurset eller lurer på om det kan være aktuelt for deg? Ta kontakt med de kursansvarlige eller med Fosterhjemstjenesten i Oppland på telefon 466 16 610.

Kursansvarlige

Meld din interesse for å delta på videreopplæringskurset 7.-8. november

Obligatoriske felter er merket med *.