Tid:
23 april 2021 09:30 - 24 april 2021 16:00
Sted:
Scandic Hamar
Adresse:
Vangsveien 121, 2318 Hamar
Kursdager:
  • Fredag 23. april: kl. 09.30 - 17:00
  • Lørdag 24. april: kl. 09.00 - 16:00
  • Oppfølgingsdag 7. mai: kl. 09.00 - 15.00

Dette videreopplæringskurset passer godt for fosterforeldre som ønsker mer kunnskap om traumereaksjoner hos fosterbarn.

Mål med kurset

De fleste barn/ungdom som flytter i fosterhjem har over lang tid hatt et hverdagsliv preget av kronisk stress. De har i tillegg manglet stabile voksne som var tilgjengelige for dem. Noen har også vært utsatt for vold og overgrep.

Gjennom dette videropplæringskurset vil vi gi tips og kunnskap om hvordan fosterforeldre konkret kan arbeide for å bygge og reparere den traumatiserte hjernen – og gi traumebevisst omsorg.

Kurset er gratis.

Vi tar forbehold om at kurset kan bli fullbooket. Fosterhjemstjenesten forbeholder seg retten til å foreta en prioritering av deltakere til kurset.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med rådgiver Ann Iren Tjore i Fosterhjemstjenesten i Hedmark på telefon 466 16 838 eller send en e-post til ann.iren.tjore@bufetat.no.

Meld din interesse for å delta på videreopplæringskurs

Obligatoriske felter er merket med *.