Tid:
09 april 2021 10.00 - 30 mai 2021 13.00
Sted:
Scandic Lillehammer Hotel
Adresse:
Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer
Kursdager:
 • Før oppstart - hjemmebesøk
 • Fredag 9. april kl. 10.00 - 18.00
 • Lørdag 10. april kl. 10.00 - 18.00
 • Søndag 11. april kl. 10.00 - 15.00
 • Torsdag 22. april kl. 18.00 - 21.00 evt.
  Lørdag 24. april kl. 11.00 - 14.00 (familiesamling)
 • Uke 15-20 - hjemmebesøk/kontorsamtale
 • Fredag 28. mai kl. 10.00 - 18.00
 • Lørdag 29. mai kl. 10.00 - 17.00
 • Søndag 30. mai kl. 10.00 - 13.00
 • Uke 22-24 - avsluttende samtale

Opplæringskurset PRIDE gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Om kurset

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får grunnopplæringen PRIDE. Et av formålene med opplæringen er å gi dere en mulighet for å vurdere om dette er interessant, samt at kurslederen vurderer familiens situasjon og egnethet som fosterhjem.

Kurset består av 10 temaer fordelt over to helgesamlinger - fra fredag til søndag. For dere som har barn i skolealder blir det i tillegg en familiesamling hvor barna i familien skal være med. Kursdager fremgår øverst på siden.

Dere vil få utlevert en PRIDE-bok som omhandler de samme temaene som tas opp på samlingene, samt en arbeidsbok med oppgaver som dere skal jobbe med underveis i kurset.

En viktig del av PRIDE-programmet er samtaler med dere, som foregår enten hjemme hos dere eller på vårt kontor. Gjennom hele kurset skal dere sammen med PRIDE-lederne vurdere familiens situasjon og egnethet som fosterhjem.

VIKTIG: Før du/dere kan delta på PRIDE grunnopplæring må alle levere egenpresentasjonsskjema før kursets oppstart.

Praktisk informasjon

 • Alle samtalene vil primært foregå på dagtid, innenfor vanlig arbeidstid.
 • Samlingene vil foregå på Scandic Lillehammer Hotel
 • Familiene må delta fullt ut på alle samlinger og samtaler.
 • Fosterhjemstjenesten dekker overnatting for familier med reisevei som overstiger 1 time.
 • Vi dekker ikke reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste.
 • Kurset er gratis.
 • Alle må levere helseattest før kursstart

I forkant av første kursdag vil det bli gjennomført et hjemmebesøk. Tidspunkt avtales i forkant.

Kursleder er Kurt Arvid Leistad, rådgiver ved fosterhjemtjenesten i Oppland. Det vil i tillegg være med en erfaren fostermor.

Dersom vi får flere påmeldte enn vi har plass til, vil vi velge ut de familiene som i utgangspunktet kan se ut til å dekke de behovene vi har.

Hvis datoene ikke passer, så kommer det nye muligheter i løpet av kort tid. Følg med i oversikten over kommende opplæringskurs for nye fosterforeldre i regionen.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med fosterhjemskonsulent Janne Kulsrud i Fosterhjemstjenesten i Oppland på telefon 466 16 846 eller ved å sende en e-post til janne.kulsrud@bufetat.no.

Meld din interesse for å delta på opplæringskurs på Lillehammer

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*