Tid:
27 august 2021 10:00 - 03 oktober 2021 13:00
Sted:
Quality Hotel Strand Gjøvik
Adresse:
Strandgt. 15, 2815 Gjøvik
Kursdager:
 • Fredag 27. august kl. 10.00 – 18.00
 • Lørdag 28. august kl. 10.00 - 18.00
 • Søndag 29. august kl. 10.00 – 15.00
 • Lørdag 11.september kl. 11.00 – 14.00
 • Fredag 1. oktober kl. 10.00 – 18.00
 • Lørdag 2. oktober kl. 10.00 – 17.00
 • Søndag 3. oktober kl. 10.00 – 13.00

Opplæringskurset PRIDE gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Informasjon om kurset

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får grunnopplæringen PRIDE.

Programmet inneholder 10 tema som er viktig for fosterhjemsarbeidet, fordelt over to helgesamlinger – fra lørdag til søndag. For dere som har barn i skolealder blir det i tillegg en samling hvor barna i familien skal være med.

Dere vil få utlevert en PRIDE-bok som omhandler de samme temaene som tas opp på samlingene, samt en arbeidsbok med oppgaver som dere skal jobbe med underveis i kurset.

En viktig del av PRIDE-programmet er samtaler med dere, som foregår enten hjemme hos dere eller på vårt kontor. Gjennom hele kurset skal dere sammen med PRIDE-lederne vurdere familiens situasjon og egnethet som fosterhjem.

Alle som ønsker å delta på PRIDE grunnopplæring må levere egenpresentasjonsskjema før kursets oppstart.

Rammebetingelser

 • Alle samtalene vil primært foregå på dagtid, innenfor vanlig arbeidstid.
 • Samlingene vil foregå på Gjøvik
 • Familiene må delta fullt ut på alle samlinger og samtaler.
 • Fosterhjemstjenesten dekker overnatting for familier med reisevei som overstiger en time. Vi dekker ikke reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste.
 • Alle må levere helseattest før kursstart.
 • Kurset er gratis

Det vil være to rådgivere fra fosterhjemtjenesten som er ledere for hele opplæringen, i tillegg vil det være med en fosterforelder på selve kursdelen.

Av hensyn til den videre planleggingen av opplæringen, ønsker vi at dere gir oss tilbakemelding så raskt som mulig om dere ønsker plass på kurset. Dersom vi får flere påmeldte enn vi har plass til, vil vi velge ut de familier som i utgangspunktet kan se ut til best å dekke de behovene vi har.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med fosterhjemskonsulent Janne Kulsrud i Fosterhjemstjenesten i Oppland på telefon 466 16 846 eller e-post: janne.kulsrud@bufetat.no.

Meld din interesse for å delta på grunnopplæringskurs

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*