En sporty gutt som er glad i fotball og skisport.

Jakob er en aktiv gutt som liker å spille dataspill, fotball og drive med skisport. Han er god i fotball og det er en fritidsinteresse som er viktig for han. Han har bodd i fosterhjem i tre år, men må nå dessverre flytte.

Jakob har begrenset kontakt med familien sin og skulle ønske han traff dem oftere.

Han trives godt på skolen og har lite fravær. Der har han kontakt med jevnaldrende, både gutter og jenter. Jakob strever imidlertid med lesing og skriving.

Hva slags fosterfamilie trenger Jakob?

Vi søker etter en familie som aller helst har erfaring med å være fosterhjem.

Jakob trenger en stabil familie som har evne til å vise trygghet sammen med ham, og som kan støtte ham i utforskingen av egne følelser. Dere bør være stødige i grensesetting, være gode på å utvikle tillit og tåle avvisning.

Jakob trenger en robust familie med to tydelige voksne. Eventuelle andre barn i familien bør være eldre enn ham. Dere bør bo på Østlandet, slik at det er lett for Jakob å ha kontakt med familie/ nettverk.

Som fosterhjem for Jakob får dere

Lurer dere på om dere er det rette fosterhjemmet for Jakob?

Ta kontakt med en av våre rådgivere i Fosterhjemstjenesten i Hedmark: