Tid:
30 august 2019 10.00 - 10 november 2019 15.00
Sted:
Ystadvegen 1, 5538 Haugesund
Adresse:
Radisson Blu Hotell
Kursdager:

Første samling:
Fredag 30. august kl. 10.00 - lørdag 31. august kl. 15.00.

Familiesamling:
Lørdag 14. september kl. 10.00 - 13.00. Familiesamlingen er for deltakere med hjemmeboende barn i alderen 6 - 14 år.

Andre samling:
Fredag 4. oktober kl. 10.00 - lørdag 5. oktober kl. 15.00.

Tredje samling:
Lørdag 9. november kl. 10.00 - søndag 10. november kl. 17.00.

For at du skal kunne vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg, tilbyr vi et opplæringsprogram. Ønsker du å melde din interesse for opplæringsprogrammet, hører vi gjerne fra deg.

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får tilbud om å delta på et opplæringsprogram. Denne grunnopplæringen heter PRIDE. Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta i mot fosterbarn.  Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen etter at opplæringen er ferdig.

De fleste barn som trenger fosterhjem er fra 7-8 år og oppover. Fosterhjemstjenesten må derfor prioritere familier som vil ta imot barn i den alderen på det enkelte kurs. Det betyr at de som ønsker yngre barn noen ganger må vente lenger før de kan delta på et opplæringsprogram.

Meld interesse

Meld din interesse for opplæringsprogrammet i skjemaet nederst på siden så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg for å avtale en samtale om prosessen videre. Hvis tidspunkt for opplæringsprogrammet ikke passer, ta kontakt med oss for å se på andre muligheter.

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Kursledere

Gry Bjelland, rådgiver fosterhjemtjenesten i Haugesund og Inger Elin Vaage, fostermor.

Mer informasjon

Det legges opp til totalt fire helgesamlinger (inkludert Familiesamlingen). Bufetat dekker alle utgifter, inkludert overnatting 1. kurshelg. For de øvrige helgesamlingene (gjelder ikke Familiesamlingen) dekker vi hotell for de som har reisevei utover en time. Har du spørsmål om opplæringen, ta kontakt med Svein Gunnar Knutsen - tlf. 466 18 912, eller Nils Erik Røyrvik - tlf. 466 18 918.

Meld din interesse for å delta på Pride grunnopplæring for nye fosterforeldre i Haugesund

Obligatoriske felter er merket med *.