Tid:
01 november 2019 17.00 - 03 november 2019 17.00
Sted:
Park Inn Haugesund Airport Hotell
Adresse:
Helganesvegen 24, 4262 Avaldsnes
Kursdager:
 • Fredag 1. november 2019 kl. 17.00 - 20.00
 • Lørdag 2. november 2019 kl. 09.30 - 18.30
 • Søndag 3. november 2019 kl. 09.30 - 17.00

Opplæringsprogrammet er for deg som er, eller skal bli, fosterforelder for et barn som du er i familie eller slekt med, eller som er i ditt nettverk.

Kurset går over en helg, og gir kunnskap om og innsikt i hva det innebærer å være fosterforelder generelt. Samtidig er det utviklet med tanke på å få frem det som er det særegne for fosterforelder som er i slekt/nettverk med fosterbarnet.

Tema som blir tatt opp:

 • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem
 • Å møte barns behov for en trygg base
 • Å håndtere tap
 • Å gi omsorg og oppdragelse
 • Å støtte familierelasjoner
 • Familien i endring
 • Barneverntjenestens arbeid med fosterhjemmene

Praktisk informasjon:

Kurset er gratis og det serveres mat alle dager. Alle deltakere får dekket overnatting på hotellet fra fredag til søndag. 

Det forventes at begge fosterforeldrene deltar dersom en lever i parforhold.

Vår erfaring fra tidligere kurs er at i tillegg til nyttig kunnskap, er det å møte andre i samme situasjon verdifullt for deltakerne.

Påmeldingsfrist:

Snarest mulig og innen 4. oktober 2019. Det er et begrenset antall plasser. 

Har du særlige behov i forhold til kost, ber vi om at du opplyser om de i påmedingen. Under "Andre kommentarer" ønsker vi også opplysninger om flg:

 • Alder på fosterbarnet og om det er flyttet inn/ikke flyttet inn
 • Relasjon til fosterbarnet (f.,eks besteforeldre. tante/onkel, rolle i barnets nettverk)
 • Hvilken kommune som har omsorgen for barnet, eller som er ansvarlig for omsorgssaken.

Kursledere:

 Svein Gunnar Knutsen (rådgiver) og Hilde-Gunn Utbjo (fostermor)

 

Meld din interesse for å delta på kurs - Opplæringsprogram for fosterforeldre i barnets slekt og nettverk 2/2019

Obligatoriske felter er merket med *.

Ønsker du å vite mer om kurset?

Ta kontakt med Svein Gunnar Knutsen på e-post svein.gunnar.knutsen@bufetat.no, eller på tlf 466 18 912.