Tid:
21 november 2020 10.00 - 22 november 2020 17.30
Sted:
Park Inn by Radisson Haugesund Airport
Adresse:
Helganesvegen 24, 4262 Avaldsnes
Kursdager:
 • Lørdag 21. november 2020 kl. 10:00 - kl. 17:30
 • Søndag 22. november 2020 kl. 09:30 - kl. 17:00

Et videreopplæringskurs om fosterbarns rett til kontakt og samvær med sin familie.

Å dele på foreldreskapet og støtte barnets tilhørighet til flere familier kan være en krevende oppgave. På dette kurset har vi fokus på barns rett til å holde kontakt med sin familie, muligheter og utfordringer og hvordan støtte og snakke med barnet før og etter kontakt og samvær.

Målgruppe

Kurset passer for fosterhjem hvor barnet har flyttet inn eller hvor innflytting er nært forestående. Kurset egner seg best for fosterforeldre der barnet har eller skal ha samvær-og/eller kontakt med sin opprinnelsesfamilie, søsken eller andre de definerer som sin familie.

Arbeidsmetode

På kurset arbeides det med forelesinger, gruppearbeid og ulike øvelser.

Oversikt over kurset

Kurset er samlingsbasert og består av 2 samlinger pr. dag a’ 3 timer.

Samling 1: Barns rett til kontakt og samvær med sin familie

 • Juridisk og psykologisk grunnlag for kontakt mellom fosterbarnet og deres familie.
 • Samarbeidstrekanten
 • Filmen «Mine familier» og diskusjon

Samling 2: Kontakt og samvær til barnets beste

 • Forhold og faktorer ved vurdering av samvær
 • Utviklingsstøttende og utviklingshemmende samvær
 • Fosterforeldrenes rolle i det å støtte barnet
 • Når samarbeidet blir vanskelig

Samling 3: Å støtte barnet før og etter kontakt og samvær

 • Reaksjoner hos barn knyttet til kontakt og samvær
 • Støtte og omsorg til barn som strever med omsorgssvikt og utviklingstraumer
 • Utviklingsstøttende samtaler

Samling 4: Kontakt på sosiale medier - hvordan ivareta fosterhjemmets egne barn.

 • Forberedelse og oppfølging rundt samvær
 • Fosterfamiliens egne barn
 • Kontakt på sosiale medier
 • Hva forteller fosterbarna oss

Utgifter

Kurset er gratis og inkluderer lunsj på kursdagene. For de med lenger reisevei enn 1 time/60 km, tilbyr vi også overnatting fra lørdag til søndag. Dere kan søke barnverntjenesten om å få dekket overnatting dersom dere ikke oppfyller kriteriet om reisevei. Øvrige kostnader dekkes av den enkelte selv. I påmeldingen nedenfor ber vi om at du/dere i feltet "andre kommentarer" skriver om du/dere skal ha overnatting.

Påmeldingsfrist

Snarest mulig og senest fredag 23. oktober 2020 (Begrenset antall plasser)

Kursledere

Charlotte Høxbroe Bach og Randi Mortveit, begge seniorrådgivere i fosterhjemtjenesten

Har du spørsmål om kurset?

Ta kontakt med Randi Mortveit på e-post randi.mortveit@bufetat.no, eller tlf. 466 18 842

Påmelding "Mine familier"

Obligatoriske felter er merket med *.