Tid:
10 februar 2021 09.30 - 05 mai 2021 15.00
Sted:
Leirvik, Stord

Ønsker du et barn som samarbeider mer i hverdagen? Da kan dette kurset være det rette for deg!

Hvem kan delta på kurset? 

Fosterforeldre med fosterbarn i alderen 3-12 år som står i fare for å utvikle, eller har utviklet, adferdsvansker.

Bufetat Region Vest vil i 2020 tilby gratis kurs for fosterforeldre i PMTO (Parent Management Training). Kurset kan også ha en forebyggende effekt. Det handler om å hjelpe fosterbarnet til å utvikle gode evner til samarbeid og sosiale ferdigheter. Gjennom verktøyene på kurset jobber en med å fremme positiv involvering med fosterbarnet, samt redusere antall negative «hendelser» i hverdagen.  

Tema som vil bli gjennomgått, er:

 • Effektive beskjeder: Hvordan tilrettelegge for samarbeid med barnet
 • Oppmuntring og belønning: Hvordan hjelpe barnet til å utvikle positiv atferd
 • Positiv grensesetting: Gjennom forutsigbarhet, støtte, oppfølging
 • Problemløsning: Hvordan tilrettelegge for kommunikasjon med barnet
 • Skole og barnehage: Hvordan hjelpe barnet til mestring og innsats. Øke kvaliteten på samarbeidet med skolen og barnehagen
 • Tilsyn: Oppfølging av barnets aktiviteter og væremåte
 • Regulering av egne følelser: Hvordan jobbe med egne følelser og følelsesuttrykk

Nytten av å delta på samlingene

Hva sier deltakerne om kurset:

 • Endelig et verktøy som gjør hverdagen mer strukturert og lettere.
 • Veldig inspirerende kurs og kursholdere, glad jeg meldte meg på.
 • Fosterbarnet samarbeider mer.
 • Positivt med samtaler underveis på kurset både i gruppe og ved gjennomgang av erfaringer fra hjemmeoppgaven.
 • Mindre konflikter og mindre utagering generelt etter kurset.
 • Fokusere på det som er bra og det en ønsker mer av.
 • Fått verktøy som skapte gode relasjoner i hverdagen vår
 • Alle fosterforeldre burde lært dette, det burde vært et obligatorisk kurs
 • PMTO-kurset har bidratt til at jeg ikke sier opp fosterhjemsavtalen. Det virket jo! 

Hva er PMTO?

På våre nettsider kan du lese mer om PMTO som et behandlingstilbud til familier med barn som viser tydelige tegn på atferdsvansker (3-12 år).
Du kan også lese om evaluering og en effektstudie av PMTO-kurs. 

Varighet på kurset

Kurset strekker seg over fire måneder der det er lagt opp til syv samlinger fordelt på 9 kursdager. Kurset holdes av to PMTO- terapeuter, og vil inneholde en blanding av miniforelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og hjemmeoppgaver.

Samlinger på dette kurset:

 • Onsdag 10. februar
 • Onsdag 24. februar
 • Torsdag 25. februar
 • Onsdag 10. mars
 • Torsdag 11. mars
 • Torsdag 25. mars
 • Onsdag 7. april
 • Onsdag 21. april
 • Onsdag 5. mai

Alle dager fra kl. 09.30 til 15.00

Sted

Leirvik, Stord

Påmeldingsfrist og pris

Påmeldingsfrist 18. januar 2021.

Vi tar i mot påmeldinger så lenge det er ledige plasser. («Førstemann til møllen» prinsippet)

Kurset er gratis og inkluderer lunsj. Utgifter til reise, evt. opphold og evt. dekking av frikjøp fra arbeid og barnepass, må tas opp med omsorgskommunen.

Utfylling av skjemaet

I feltet «andre kommentarer» må dere skrive hvilken kommune som har plassert barnet.

PMTO kurs

Obligatoriske felter er merket med *.

Vil du vite mer om kurset?

Ønsker du å vite mer om kurset kan du ta kontakt på e-post til Ingrid Eskeland, PMTO terapeut Bømlo kommune - tlf. 4901 96 898, eller Bente Styve Pettersen, PMTO regionskonsulent - tlf. 466 16 158.