Mange barn og unge i Nord-Rogaland og deler av Sunnhordland og Hardanger trenger fosterhjem.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

En god oppvekst varer livet ut. Har du rom for et fosterbarn, skal du vite at det er behov for deg.