Som et ledd i den nasjonale dugnaden mot koronaviruset, er alle de planlagte kursene og informasjonsmøtene våre avlyst frem til og med 26. april. Informasjon om og til fosterhjem knyttet til pandemi.

Vi vil fortsatt gjerne informere deg om det å være fosterhjem, og svare deg på det du lurer på. Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi ta en informasjonssamtale.