Tid:
24 oktober 2020 10.00 - 25 oktober 2020 13.00
Sted:
Alta
Adresse:
Kommer senere
Kursdager:
  • lørdag 24. oktober kl.10:00 - 18:00
  • søndag 25. oktober kl. 9:00 - 13:00

Kurset er ett av flere videreopplæringskurs for etablerte fosterforeldre. Det egner seg for alle fosterforeldre uansett barnets alder og varigheten av plasseringen.

Fosterhjemstjenesten i Hammerfest inviterer fosterforeldre til PRIDE modellkurs "Å støtte barns utvikling - trygg base".

Kurset har fokus på hvordan fosterforeldrene kan arbeide for å bli en trygg base for fosterbarnet sitt og hvordan man kan gi omsorg som støtter barnets utvikling.

Kursets innhold

  • Tema 1: Om å møte barn med behov for særskilt omsorg.
  • Tema 2: Om å bli en trygg base.
  • Tema 3: Om å hjelpe barn til å håndtere følelser
  • Tema 4: Omsorg som et samarbeidsprosjekt mellom foreldre og barn.

Praktisk informasjon

  • Kurset går over to dager: lørdag  kl.10:00 - 18:00 og søndag kl. 9:00 - 13:00
  • Familiene må delta fullt ut begge dagene.
  • Fosterhjemstjenesten dekker overnatting og måltider
  • Kurset er gratis, men reiseutgiftene må dekkes av deltakerne eller omsorgskommunen

Påmelding og annen informasjon

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med kursledere kursholdere er Karin Rørslett eller Veronika Jonassen

Har dere spørsmål om kurset kan dere kontakt kursholderne på e-post eller telefon.