Tid:
30 oktober 2020 18.00 - 06 desember 2020 15.00
Sted:
Alta
Kursdager:
  • 1. samling 30. oktober - 01. november 2020
  • 2. samling 05. - 06. desember 2020

Vi starter et nytt opplæringskurs for alle som kan tenke seg å bli fosterhjem i oktober 2020. Kurset gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Kurset er uforpliktende, men alle som skal bli fosterforeldre må gjennomføre kurset som heter PRIDE-grunnopplæring. 

Hjemmebesøk

Før du/dere kan delta på PRIDE grunnopplæring vil vi fra Fosterhjemstjenesten komme på hjemmebesøk. Dette gjør vi for å kartlegge forventninger og rammer rundt det å være fosterhjem.

Det er en forutsetning at du/dere deltar på begge samlingene dersom dere ønsker å bli fosterforeldre. Kurset er gratis, og du får kursmateriell og bevertning. Familier som har lengre enn to timers reisevei får dekket overnatting.

Kursansvarlig

Kontakt Fosterhjemstjenesten i Hammerfest, ved Veronika Jonassen på veronika.jonassen@bufetat.no eller 466 15 632 eller Gro Mathisen på gro.mathisen@bufetat.no eller 466 15 623.

Jeg er interessert i PRIDE-grunnkurs

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*