Vi søker en erfaren fosterforelder som vår nye PRIDE-leder

Du vil samarbeide tett med en rådgiver i fosterhjemstjenesten, og sammen skal dere lede PRIDE-kurs for nye fosterforeldre. Et PRIDE-kurs har en undervisningsdel og en utredningsdel som gjennomføres som samtaler med aktuelle familier.

Vi ønsker at du har

  • Bred erfaring som fosterforelder og gjerne gjennomført PRIDE-kurs
  • 3-årig relevant høgskoleutdanning
  • Evne til å engasjere andre ved å formidle gleder og utfordringer ved å være fosterhjem
  • God skriftlig framstillingsevne

I tillegg må du kunne jobbe fleksibelt, dvs. helger, dagtid, ettermiddag/kveld. Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi kan tilby

  • PRIDE-leder kurs. Varighet 3 x 3 dager, der du møter andre fosterforeldre og rådgivere som skal bli PRIDE-ledere
  • Oppdragsavtale der Bufetat v/fosterhjemstjenesten er oppdragsgiver
  • Veiledning og fagdager i fosterhjemstjenesten
  • Inspirasjon og nye erfaringer i møte med engasjerte kursdeltakere og andre PRIDE-ledere

Vil du vite mer?

Er du interessert kan du kontakte rådgiver Velaug Bjørholt på e-post  eller på telefon 466 17 971.