Tid:
02 november 2020 18.00 - 18 januar 2021 21.00
Sted:
Drammen
Kursdager:
 • Mandag 02.11.20 kl. 18.00-21.00 - teams
 • Onsdag 04.11.20 kl. 18.00-21.00 - teams
 • Mandag 09.11.20 kl. 18.00-21.00 - teams
 • Lørdag 14.11.20 kl. 10.00-13.00 - hotell
 • Fredag 27.11.20 kl. 13.00- 20.30 - hotell
 • Lørdag 28.11.20 kl. 09.00-12.00 - hotell

 • Onsdag 06.01.21 kl. 18.00-21.00 - teams
 • Mandag 11.01.21 kl. 18.00- 21.00 - teams
 • Onsdag 13.01.21 kl. 18.00-21.00 - hotell
 • Mandag 18.01.21 kl. 18.00-21.00 - teams 

Kursoppsettet kan bli endret på grunn av restriksjoner knyttet til korona.

Det er foreløpig ikke besluttet på hvilket hotell deler av kurset skal holdes. Samlingene på teams er nettbasert.

For at du skal kunne vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg tilbyr vi et opplæringsprogram. Denne grunnopplæringen heter PRIDE. 

Meld deg på i skjemaet under, og du får tilsendt en lenke for pålogging. 

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får tilbud om å delta på et opplæringsprogram. Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta i mot fosterbarn. Dette kurset vil i tillegg ha fokus på det å kunne ivareta flere enn et barn i fosterhjem.

Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen før opplæringen er ferdig.

Meld interesse

Meld din interesse for opplæringsprogrammet i skjemaet nederst på siden så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg for å avtale en samtale om prosessen videre. Hvis tidspunkt for opplæringsprogrammet ikke passer, ta kontakt med oss for å se på andre muligheter.

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Kursledere

 • Kirsti Irene Nilsen tlf. 466 17 998 
 • En fosterforelder

Informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med velaug.bjorholt@bufetat.no via e-post eller på telefon 466 17 971.

Meld din interesse for å delta i opplæringsprogrammet PRIDE

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*