Tid:
07 april 2021 18:00 - 05 juni 2021 12:00
Sted:
Sundvollen hotell
Adresse:
Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva
Kursdager:
 • Onsdag 07.04.21 Kl. 18.00 -21.00 – hotell
 • Mandag 12.04.21 kl. 18.00 – 21.00 – digitalt
 • Onsdag 14.04.21 kl. 18.00 – 21.00 – digitalt
 • Lørdag 24.04.21 kl. 10.00 – 13.00 – hotell
 • Fredag 07.05.21 kl. 13.00 – 20.30 – hotell
 • Lørdag 08.05.21 kl. 09.00 – 16.00 – hotell
 • Mandag 31.05.21 kl. 18.00 – 21.00 – digitalt
 • Fredag 04.06.21 kl. 18.00 – 21.00 – hotell
 • Lørdag 05.06.21 kl. 09.00 – 12.00 - hotell

Kursoppsettet kan bli endret på grunn av restriksjoner knyttet til korona.

For at du skal kunne vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg tilbyr vi et opplæringsprogram. Denne grunnopplæringen heter PRIDE. 

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får tilbud om å delta på et opplæringsprogram. Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta i mot fosterbarn. 

Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen før opplæringen er ferdig.

Bufetat dekker måltider og opphold i forbindelse med hotellsamlingene. Reisekostnader og parkering dekkes av den enkelte.

Meld interesse

Meld din interesse for opplæringsprogrammet i skjemaet nederst på siden så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg for å avtale en samtale om prosessen videre. Hvis tidspunkt for opplæringsprogrammet ikke passer, ta kontakt med oss for å se på andre muligheter.

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Kursledere

 • Roald Øiestad, fosterhjemsrådgiver
 • En fosterforelder

Mer informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med Camilla Favaloro, camilla.favaloro@bufetat.no på e-post eller via telefon 466 18 305.

Meld din interesse for å delta i opplæringsprogrammet PRIDE

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*