Ei blid og positiv jente med et vinnende vesen som er lett å bli glad i 

Vibeke er ei glad, energisk og initiativrik jente. Vibeke liker å være ute, leke på lekeplasser og sykle. Men hun kan også kose seg i armkroken til de voksne når de ser på TV sammen. Og av inneaktiviteter er det data og spill det hun liker best. 

Vibeke går i tredje klasse. Hun har tett oppfølging av en voksen i skolehverdagen. Vibeke har store utfordringer i sin kontakt med andre barn. Hun har derfor behov for veiledning for å forstå sosiale koder, og ikke minst hvordan hun skal forholde seg til gutter og menn. 

Hva slags fosterhjem trenger Vibeke?

Vibeke trenger et fosterhjem med to erfarne voksne. Dere kan gjerne ha barn, men disse bør da helst være unge voksne som har flyttet ut, eller er på vei til å flytte ut. Det kan være dyr i hjemmet.

Det vil være viktig at de voksne i familien er trygge på seg selv og hverandre, samt at de kan forstå og håndtere et barns seksualiserte uttrykk. Fosterfar vil ha en viktig funksjon med å være rollemodell for Vibeke og gi henne opplevelser for hvordan en trygg og god farsfigur skal være. Det vil være viktig at fosterforeldrene står sammen om denne oppgaven.

Fosterforeldrene må også kunne delta aktivt i Vibekes sosiale liv, bidra til at hun får fortsette med de aktiviteter hun liker godt samt introdusere henne for nye aktiviteter og mestringsopplevelser. 

Fosterhjemmet vil bli fulgt opp tett av ansvarlig barnevernstjeneste, og det vil gis spesifikk veiledning ut fra Vibeke sine utfordringer og behov. Veiledningen vil omhandle tema som traumeforståelse og traumebevisst omsorg, barns seksualitet og hvordan få til en trygg tilknytning.

Fosterhjemmet må kunne samarbeide med skole og øvrige samarbeidsinstanser vedrørende Vibeke.  

Som fosterhjem får dere: 

Vil dere vite mer om Vibeke?

Ønsker dere å få mer informasjon om det å bli fosterhjem og om barna våre kan du ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere på telefon 466 19 694. Denne er betjent alle hverdager 08.00 - 15.00. Eventuelt kan du sende e-post til fosterhjem-stavanger@bufetat.no