Bor du i Vestfold og Telemark, Agder eller Viken, og har du lyst på en annerledes jobb? Vi søker etter fosterforeldre som skal være mer enn et ordinært fosterhjem.

En av de voksne må regne med å være 100% frikjøpt i minimum et år. Etter dette vil frikjøpet vurderes, og kan eventuelt reduseres noe dersom Mathias sin utvikling tilsier det og/eller andre avlastningstiltak er godt etablert.

Mathias

Mathias bor for tiden i beredskapshjem. Selv om det er krevende å ivareta ham, sier beredskapshjemmet også at det er mye som er bra. Han beskrives som en kjærlig og god gutt med glimt i øyet. Han har sjarm og humor og er lett å like.

Mathias har stort sett bodd hjemme frem til nå. Han er veldig glad i mammaen sin og vil aller helst bo med henne. Han har diagnoser/utfordringer som gjør at han trenger tett oppfølging gjennom dagen. Han trenger veiledning og oppfølging med alt fra hygiene til hvordan man skal oppføre seg.

Mathias er interessert i dataspill. Gjennom spillene har han blitt veldig god i engelsk!

Selv om det kan være vanskelig å komme seg avgårde til skolen, er han stort sett blid og fornøyd når han kommer hjem.

Hva slags fosterforeldre trenger Mathias?

Mathias har behov for en robust og omsorgsfull familie med tilgjengelige voksne som følger ham tett opp. Han trenger at de voksne i fosterhjemmet har kompetanse på, og innsikt i, barn/ungdom med diagnoser og hvordan de best kan møtes og forståes. De voksne må være trygge, og tåle at Mathias er uenig og viser motstand.

Han trenger en hverdag som er preget av omsorg, trygghet, gode rutiner, fast struktur og få unntak.

Han kan motsette seg både aktiviteter og skolegang. Det kreves motivasjon for å få ham med, men han er stort sett blid og fornøyd etter at skole og aktiviteter er gjennomført. Han kan da være med å spille, lage mat, ake og stå på skøyter.

Mathias trenger fosterforeldre som kan lage gode rammer og rutiner for ham. Han er i stort behov av en god døgnrytme. I tillegg trenger han forståelse for sin situasjon og støtte i hverdagen. Det bør være «takhøyde» i fosterhjemmet og de voksne bør være rause og vennlige, men tydelige.

Mathias har behov for et godt tilrettelagt skoletilbud.

Mathias har flere diagnoser som gjør at han har rettigheter etter annet lovverk (helse og sosial). Foruten tett oppfølging i hverdagen, vil noe av jobben være å bistå barneverntjenesten for å få på plass tiltak etter annet lovverk. Dersom Mathias blir boende i fosterhjemmet til han blir voksen, trenger han hjelp og bistand for å etablere seg i voksenlivet i en tilrettelagt bosituasjon.

De voksne som skal ivareta Mathias må kunne samarbeide tett med barneverntjeneste, skole og andre hjelpeinstanser.  

Som fosterhjem får dere:

Vil du vite mer?

Ta Kontakt med Karianne Stenehjem på telefon 466 18408 eller e-post  karianne.stenehjem@bufetat.no for mer informasjon.

Vil dere ha mer informasjon om hvordan bli fosterhjem?

Kontakt Frøydis Grindalen, 466 17 817 eller froydis.grindalen@bufetat.no