Helge er en smart gutt som er lett å like.

Han klarer seg bra på skole, både faglig og sosialt. Han har ingen ekstra tiltak.

Gutten har god sosial kompetanse. Han får lett venner og klarer å beholde dem. Han er glad i å være fysisk aktiv og er god motorisk. Han spiller fotball og beskrives som god.  

Helge er en glad gutt som søker nærhet. Han kan ta imot ros og omsorg, men har behov for kontroll og oversikt. Han har noen uheldige erfaringer med å bli forlatt, derfor ønsker han god oversikt over hvor omsorgspersoner er. Han er redd for å være alene. Helge har ADHD og bruker medisiner, men saksbehandler er usikker på om dette er nødvendig. Hun tror nok hans behov og store uttrykk mer skyldes opplevelser med omsorgssvikt. 

Hva slags fosterhjem trenger Helge?

Helge trenger et hjem for oppvekst.

Han har en bror som bor i annet fosterhjem og de skal ha kontakt. For å lette samvær med bror og foreldre er det ønskelig at fosterhjemmet bor i nærhet av f.eks. Drammen, Asker, Kongsberg.

Barneverntjenesten ser for seg en aktiv familie som liker å være ute og på tur, gjerne med hytte. Det trengs rause voksne som er åpne for besøk av bror. 

Egne barn bør være en del eldre. En stor og god porsjon med humor og tålmodighet er viktig. 

Som fosterhjem får dere

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med Hege-Elisabeth på e-post hege-elisabeth.s.kirkhorn@bufetat.no eller telefon 466 18 102.

Ønsker du informasjon om veien til å bli en fosterfamilie?

Kontakt Frøydis Grindalen, 466 17 817 eller froydis.grindalen@bufetat.no