Frida er aktiv i fritiden og liker å være med venner.

Frida er veldig glad i dyr. Hun er aktiv på fritiden, trives godt sammen med venner - og yngre barn. 

Kanskje jeg kan bo hos en familie som har dyr? Og barn. Og som synes det er ok at jeg ser mamma og pappa innimellom. Det hadde vært bra :-)

Hva slags fosterhjem trenger Frida?

Frida trenger en trygg og god familie som er tålmodige, romslige med stor omsorgskapasitet. Dere må være forberedt på å minne henne om hverdagslige gjøremål.

Det kan være barn som er i slutten av tenårene eller yngre barn i fosterfamilien. Det kan godt være dyr i fosterhjemmet.   

Frida har foreldre som hun skal ha kontakt med, og fosterhjemmet må kunne samarbeide med dem.

Å ta imot Frida vil innebære mye hverdagsglede, og samarbeid med skole og det offentlige hjelpeapparat.

Som fosterhjem får dere

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med Mette Gro på e-post mette.gro.bodsberg@bufetat.no eller på telefon 466 18 005.