Even er en vitebegjærlig og aktiv gutt. 

Han hopper raskt fra aktivitet til aktivitet og er god grov-motorisk.

Even liker å ha en voksen for seg selv, samtidig som han kan avvise i neste øyeblikk. Når noe føles urettferdig kan han utagere både fysisk og verbalt.

Hva slags fosterhjem trenger Even?

For gutten er det viktig med to voksne som kan gi han trygge, faste rammer og en forutsigbar hverdag. Han trenger voksne som kan hjelpe han med å sette ord på følelsene sine.

Andre barn i familien bør være i ungdomsskolealder eller eldre. Er det dyr i familien, vil Even trenge veiledning på hvordan han skal behandle disse på en god måte. 

Som fosterhjem får dere

Vil dere vite mer?

Ta kontakat med Anne Guro Lunde på anne.guro.lunde@bufetat.no eller på telefon 466 17 827.