Ellen trenger et fosterhjem hun kan finne roen i.

Ellen er ei trivelig jente som dessverre har måtte flytte flere ganger i sitt unge liv. Jenta har vært uforskyldt i flyttingene, og nå trenger hun noen som kan gi henne omsorg.

Ellen går på ungdomsskolen og ønsker å søke på yrkesfaglig linje det neste skoleåret. Hun opplever mestring i praktiske fag og har evne til å etablere vennskap på skolen. Hun er som de fleste ungdommer aktiv på sosiale medier.

Ellen har med seg opplevelser fra tidligere som hun trenger hjelp til å bearbeide. Hun kan reflektere over sine egne utfordringer og er kritisk til hvem hun åpner seg for. Ellen har vansker med oppmerksomhet, konsentrasjon og har en indre uro. Dette peker i retning av ADHD.

Ellen er utadvendt, men kan oppleves reservert når hun ikke er trygg.

Hva slags fosterhjem trenger Ellen?

Ellen trenger en familie som kan skape gode rammer, vise mye omsorg, trygghet og forutsigbarhet. 

Hun trenger at noen støtter og bekrefter henne, bygge opp tillit hennes og som følger opp skolehverdagen hennes.

Ellen ønsker seg et fosterhjem uten mindre søsken.

Fosterhjemmet bør ha tidligere erfaring med barn eller ungdom.

Som fosterhjem får dere:

Ønsker du å vite mer?

Kontakt Torjus Tvede  466 18 198 torjus.tvede@bufetat.no.

Vil dere ha mer informasjon om hvordan bli fosterhjem?

Kontakt Frøydis Grindalen 466 17 817 froydis.grindalen@bufetat.no