David og Benjamin er to brødre på 14 og 16 år som trenger et varmt og godt hjem der de kan bo sammen og danne relasjon til stabile og trygge voksne.

David

David skal starte i 9. klasse på ungdomsskolen, og er en aktiv, pratsom og blid gutt. Han er veldig glad i karate, og ønsker å fortsette med dette. Han har på kort tid utviklet god kroppsbeherskelse, oppmerksomhet og struktur

David har vært mye alene med storebroren sin. De kan krangle og være uenige samtidig som de har mye glede av hverandre. David kan teste grenser, men er god på å ta imot korrigeringer fra voksne som er sensitive og tydelige.

Benjamin

Benjamin skal starte på videregående skole denne høsten, og viser stor interesse for politikk, samfunnet generelt og kampsport. Benjamin deltar gjerne i diskusjoner om samfunnets fungering og politiske spørsmål. Han trenger voksne som liker å drøfte og utforske ulike synspunkter.

Benjamin er glad i data, og snakker med venner over nett. Han er med på de fleste aktiviteter som foreslås.

Benjamin har hatt et stort ansvar for lillebroren sin i oppveksten. Han føler fortsatt et stort behov for å veilede og korrigere lillebror. Benjamin trenger hjelp til å stole på at fosterforeldrene overtar hovedansvaret.

Hva slags fosterhjem trenger guttene?

Guttene har vokst opp i et annet land i Europa. De har lite nettverk i Norge, og trenger et hjem som kan være viktig for dem resten av livet. Guttene har fortsatt kontakt med sin mor i hjemlandet, og denne kontakten skal opprettholdes. Guttene gjør seg godt forstått både på morsmål, engelsk og norsk.

Guttene trenger tydelige voksne som kan formidle grenser og rutiner på en god måte. Det er viktig at fosterhjemmet kan tilby guttene ro og mulighet til å være for seg selv. Fosterhjemmet må derfor tilby guttene hvert sitt soverom. Guttene vil også trenge alenetid hver for seg med fosterforeldrene.

Fosterhjemmet må gjerne være aktive, ha interesse for kampsport, politikk eller være samfunnsengasjerte på annen måte. Det bør være to voksne i familien, og de kan gjerne ha dyr.

Som fosterhjem får dere

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med Mette Gro på e-post mette.gro.bodsberg@bufetat.no eller på telefon 466 18 005, eventuelt til Frøydis på e-post froydis.grindalen@bufetat.no eller telefon 466 17 817.