Lucas og Mathias er to brødre som snart fyller 17 og 15 i år. De er opprinnelig fra et afrikansk land. De har behov for en fosterfamilie som kan gi de en varm og trygg omsorgssituasjon.

Lucas

Lucas begynner på videregående til høsten. På fritiden liker han å se videoer på youtube og bruker en del tid på nettet. Han er også glad i å lage mat og er interessert i fotball og basket. Religion, kristendommen, er viktig for Lucas og det er ønskelig at familien han skal bo hos er støttende og bidrar til et normalisert og positivt forhold til religion.

Lucas er vant til å ta ansvar og å stå opp for seg selv og søsknene, og sier ifra om det som oppleves som urettferdig.

Mathias

Mathias skal begynne i 10.klasse til høsten, og spiller fotball og basket på fritiden. Han er også glad i å spille på pc og PlayStation. Mathias er flink til å sette ord på det han føler og tenker, og kan tøyse og tulle en del.

Guttene er åpne for å flytte ut av Drammen og til å få en ny start. De ønsker gjerne å flytte sammen, og sier det er viktig at fosterforeldrene er snille og lytter til hva alle ønsker og sier. De er opptatt av rettferdighet og fordeling av ansvarsoppgaver. De sier at det er viktig at de voksne snakker rolig og ikke hever stemmen.

Hva slags fosterhjem trenger brødrene?

Fosterfamilien må ha rutiner og rammer som blir formidlet på en god og tydelig måte. Det er ønskelig med fosterforeldre som utøver traumebevisst omsorg, og at de er tålmodige og forståelsesfulle. Det er viktig at fosterforeldrene responderer rolig og står trygt i utfordringer. De må kunne være tilgjengelige når ting blir vanskelig.

Guttene har hatt en vanskelig omsorgssituasjon og trenger tid og anledning for å bli trygge, føle seg elsket og til å tro at noen ønsker de vel. Guttene er opptatt av at de ikke skal skille seg ut/føle seg annerledes i fosterfamilien sin.

Det er mulighet for frikjøp i perioder og ved behov. Barneverntjenesten vurderer at det bør være to voksenpersoner, og helst ingen yngre barn i familien.

Som fosterhjem får dere

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med Anne Guro Lunde på telefon 466 17 827 eller e-post anne.guro.lunde@bufetat.no

Ønsker du informasjon om veien til å bli en fosterfamilie?

Kontakt Frøydis Grindalen, 466 17 817 eller froydis.grindalen@bufetat.no