Anan ønsker seg et trygt og godt hjem, der han kan bo sammen med voksne som kan støtte han i hverdagen. 

Han er en rolig, selvstendig og omsorgsfull gutt som er lett å bli glad i. Han liker å spille fotball og å gå på treningsstudio.

En familie å være sammen med. En bror eller søster å trene med eller som vil spille fotball. Det hadde vært fint.

Hva slags fosterhjem trenger Anan?

Anan trenger en familie med to voksne, gjerne en familie der det også bor andre barn. 

Fosterfamilien må være trygge på seg selv og ha mye tid å gi til en gutt som trenger en tilhørighet i en familie. 

Å ta imot Anan vil innebære mye hverdagsglede, og samarbeid med skole og det offentlige hjelpeapparatet.

Som fosterhjem får dere

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med Mette Gro på e-post mette.gro.bodsberg@bufetat.no eller på telefon 466 18 005.