Har du plass til en til i familien din?

Fosterhjemstjenesten har behov for fosterhjem til et stort antall barn og ungdom i Buskerud. Nedenfor kan du lese om noen av dem. Navnene er fiktive.

Du kan også ta kontakt med oss i fosterhjemstjenesten for informasjon om andre barn eller ungdommer som trenger fosterhjem.