Tid:
05 oktober 2019 10.00 - 06 oktober 2019 15.00
Sted:
Syv Søstre Hotell
Adresse:
Sandnessjøen
Kursdager:
  • 1. samling 5.-6. oktober 
  • 2. samling 2.-3. november
  • 3. samling 30. november - 1. desember

Vi starter et nytt opplæringskurs for alle som kan tenke seg å bli fosterhjem i september 2019. Kurset gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Kurset er uforpliktende, men alle som skal bli fosterforeldre må gjennomføre kurset som heter PRIDE-grunnopplæring. 

Hjemmebesøk

Før du/dere kan delta på PRIDE grunnopplæring vil vi fra Fosterhjemstjenesten komme på hjemmebesøk. Dette gjør vi for å kartlegge forventninger og rammer rundt det å være fosterhjem.

Det er en forutsetning at du/dere deltar på alle tre samlingene dersom dere ønsker å bli fosterforeldre. Kurset er gratis, og du får kursmateriell og bevertning. Familier som har lengre enn to timers reisevei får dekket overnatting.

Kursansvarlig

Kursledere er rådgiver Marianne Haugen og hun kan kontaktes på marianne.kristine.haugen@bufetat.no eller tlf 46615337.

Du kan også ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Bodø på telefon 466 15 450, e-post fosterhjemstjenesten.bodo@bufetat.no

Jeg er interessert i PRIDE-grunnkurs

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*