Tid:
20 januar 2021 10.00 - 21 januar 2021 16.00
Sted:
Radisson Blu Bodø
Adresse:
Bodø

På grunn av for få påmeldte utsettes kurset til 20. - 21.januar 2021. Ny påmeldingsfrist er 15. desember.

Målgruppen for kurset er fosterhjem med plasseringer fra slekt, nettverk eller andre fosterhjem som har fått plassering, og som ikke har gått på PRIDE grunnopplæring før de ble et fosterhjem.

Invitasjonen til kurset er sendt direkte til alle barneverntjenestene i vårt område. De bes om å videreformidle kursinvitasjonen til alle fosterhjem som kan være aktuelle for dette kurset. I tillegg kan fosterhjem selv henvende seg direkte til Fosterhjemstjenesten i Bufetat, region nord - avd. Bodø, dersom du/dere ønsker kursinvitasjon tilsendt fra oss.

Innhold i kurset 

Det veksles mellom innledninger til tema i plenum, øvelser og arbeid i mindre grupper, og temaer som skal gjennomåes er: 

 • Hva innebærer det å være fosterforeldre.
 • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem.
 • Å møte barns behov for en trygg base.
 • Å håndtere tap.
 • Å gi god omsorg og oppdragelse. 
 • Å støtte familierelasjoner.
 • Familien i endring.
 • Barneverntjenestens arbeid med fosterhjemmene.

Kurset vil bli holdt i henhold til gjeldene råd om smitteverntiltak fra FHI.

Det er ingen kursavgift. Bufetat dekker hotelloppholdet til tilreisende. Kostnader til reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste må søkes dekket av omsorgskommunen. 

Påmelding 

Plasser tildeles fortløpende etter mottatt påmelding. Påmelding skjer på mail til Åsa Henriksen på e-post asa.henriksen@bufetat.no, mobil 466 15 295, eller Merethe Tømmerås, e-post merethe.tommeras@bufetat.no, mobil 466 15 289

Påmeldingsfrist: 15. desember. 

Det som skal inngå i påmeldingen er: 

 • Navn og adresse på den/de som skal delta
 • Telefonnummer
 • E-post adresse
 • Har ikke behov for overnatting/behov for overnatting fra tirsdag til onsdag/behov for overnatting onsdag til torsdag 
 • Ønsker du/dere å delta på middag på onsdag 
 • Eventuelle allergier/diett